Зв'язатися з нами:

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

Різниця між Благодійним фондом та Громадською організацією. Яку юридичну форму обрати для гуманітарної ініціативи? (в продовження до попередніх наших публікацій)

  Новини законодавства

До нас часто звертаються клієнти з питаннями щодо юридичного оформлення ініціатив, які допомагають людям чи спрямовані на відбудову та розвиток нашої країни. Наприклад, це організації, які збирають кошти, речі, медикаменти задля допомоги постраждалим під час війни.

Додатково до виконання таких гуманітарних місій засновники ініціатив планують здійснювати навчання корисним навичкам, проводити тренінги з психології, семінари, різні просвітницькі заходи та вирішувати багато інших завдань. Один з типових прикладів: лікар-волонтер запланував створити в Україні, спільно з партнерами, організацію, яка буде надавати реабілітаційну допомогу постраждалим від військової агресії, і, паралельно, реалізовувати навчальні проекти для лікарів, які долучаються до подібних проектів.

На перший погляд, напрямок діяльності більш характерний для благодійного фонду. Але зважаючи на заплановану реалізацію навчальних проектів, до кінця не зрозуміло, як саме класифікувати таку організацію. Для засновника проекту постає складне питання вибору – реєструвати Благодійний фонд чи Громадську організацію. Адже це дві різні юридичні форми реалізації соціальних ініціатив і вони регулюються різними законами.

Можна сказати, що ціль створення організацій єдина – гуманітарна допомога та задоволення соціальних потреб, але завдання при цьому вирішуються різні. Та й механізми роботи Благодійних фондів та Громадських організацій також різні. Одні тільки збирають та перерозподіляють допомогу. Інші фінансують проекти, які допоможуть, наприклад, побудувати безпечне житло для тих, хто його втратив. Шукають для цього проектувальників, дизайнерів, будівельників, фінансують їхню роботу.

Отже, які основні принципові відмінності Благодійних фондів (БФ) від Громадських організацій (ГО):

  • БФ – здійснює благодійницьку діяльність (акумулює благодійні пожертви та адресно їх розподіляє у вигляді допомоги). ГО - захищає права і свободи, задовольняє суспільні, зокрема економічні, соціальні, культурні, екологічні, та інші інтереси. Тобто сфера діяльності БФ – адресна допомога тим, хто її потребує, ГО – сприяння розвитку громадянського суспільства за певними напрямками, фінансування проектів, освітніх та інших програм за таким напрямками.
  • БФ може створити навіть одна людина, ГО – не менше двох.
  • Підприємницьку діяльність може здійснювати тільки ГО (без мети отримання прибутку та з метою досягнення мети ГО). БФ не може здійснювати таку діяльність. Тобто, закон надає можливість ГО створити, наприклад, своє невеличке виробництво згідно з напрямками діяльності, або заснувати з цією метою дочірнє підприємство. У БФ такі можливості відсутні.
  • ГО може фінансувати буд-які проекти (будівництво, закупівля товарів), замовляти послуги та роботи, якщо ці проекти знаходяться у сфері діяльності ГО. БФ може фінансувати тільки ті проекти, послуги та роботи, які мають адресне призначення.
  • Адміністративні витрати (заробітна платня, утримання офісу) для БФ обмежено 20 % від отриманих надходжень, для ГО не обмежено.

В таблиці різниця наведена більш детально.

 

Благодійний фондГОСпільне та відмінне
МетаНадання допомоги для сприяння законним інтересам отримувачів допомоги у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
Сферами благодійної діяльності визначені законом, зокрема: освіта; охорона здоров’я; екологія, охорона довкілля та захист тварин; соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; наука і наукові дослідження; спорт і фізична культура; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
(Стаття 3 Закону-1*)
Здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
(Стаття 1 Закону-2*)
І БФ і ГО створюються для задоволення суспільних інтересів.

Особливість БФ
Спрямованість на підтримку отримувачів допомоги

Особливість ГО
Спрямованість на громадську діяльність
Джерела залучення коштів та майна для фінансування діяльностіКошти та інше майно, яке отримано БФ у вигляді:
- благодійної пожертви (благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність БФ для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності), в тому числі у формі публічних зборів;
- благодійного гранту (благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана БФ протягом строку, визначеного благодійником).
(ст. 6 Закону-1*)
Кошти та інше майно, яке отримано ГО з таких джерел:
-передано членами (учасниками);
-передано державою;
-набуте як членські внески;
-пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
-набуте в результаті підприємницької діяльності ГО;
- набуте в результаті підприємницької діяльності створених ГО юридичних осіб (товариств, підприємств) – дивіденди.
(ст. 24 Закону-2*)
І БФ і ГО можуть отримувати пожертви у формі майна та коштів від третіх осіб.

Особливість БФ
Відсутність членських внесків у БФ, як джерела постійного фінансування.
Відсутність у БФ можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Особливість ГО
Можливість постійного фінансування за рахунок членських внесків.
Обмежені можливості здійснення благодійної діяльності.
Яке призначення залучених платежів, на якій підставі приймаються платежі- благодійна пожертва від благодійника в межах публічного збору;
- благодійний грант на підставі договору з благодійником чи грантодавцем.
 (ст.ст. 6,7 Закону-1*)
-членські внески відповідно до рішень вищого органу ГО;
-регулярні та нерегулярні пожертви на підставі договорів про пожертви, договорів про безповоротну фінансову допомогу;
-грант на підставі договору з грантодавцем.
(ст. 24 Закону-2*)
Особливість БФ
Більше можливостей залучення коштів та майна

Особливість ГО
Залучення коштів та майна від засновників та членів у розмірах, визначених вищим органом ГО.
Залучення коштів та майна від третіх осіб оформлюється договорами.
Напрямки витрачання коштів та форми їх витрачання на користь осіб, які потребують допомогиАдресно на користь осіб, які потребують допомоги.
(ст. 5 Закону-1*)
- надання цільової допомоги членам ГО та особам, на яких поширюється діяльність ГО, відповідно до напрямків діяльності ГО та внутрішніх документів ГО.
-фінансування третіх осіб, які надають послуги та майно членам ГО та особам, на яких поширюється діяльність ГО, відповідно до напрямків діяльності ГО.
(Законом чітко не визначено)
Особливість БФ
Необмежене коло отримувачів благодійної допомоги в межах мети діяльності БФ.

Особливість ГО
Надається цільова допомога та фінансування (наприклад оплата роботи викладачів, оренди залу при проведенні семінарів). Дуже важливо чітко прописати ці питання в статуті та внутрішніх документах ГО.
Витрати на утриманняАдміністративні витрати не можуть бути більшими, ніж 20 відсотків доходу, включаючи заробітну плату.
(ст. 16 Закону-1*)
Не обмежено. Витрати мають відповідати меті організації.
ОподаткуванняНе є платником податку на прибутокНе є платником податку на прибуток
Податкові пільги для благодійниківФізособи
Включається до податкової знижки у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми загального оподатковуваного доходу благодійника за звітний рік
Пп. 166.3.2 п. 166.3 ПКУ

Юрособи
Звільняється від оподаткування ПДВ надання безоплатно благодійної допомоги (товари, послуги)
Пп. 197.1.15. пункту 197.1 статті 197 ПКУ
Податок на прибуток
Пільга в межах 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року
Пп. 140.5.9 пункту 140.5 статті 140
Фізособи
Включається до податкової знижки у розмірі, що не перевищує 4x відсотків суми загального оподатковуваного доходу благодійника за звітний рік
Пп. 166.3.2 п. 166.3 ПКУ

Юрособи
Податок на прибуток
Пільга в межах 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року
Пп. 140.5.9 пункту 140.5 статті 140
Особливість БФ
Звільнення від ПДВ безоплатної передачі товарів та послуг БФ чітко визначено законом.

Особливість ГО
Безоплатна передача ГО товарів та послуг не звільняється від ПДВ.
Податкові наслідки отримання допомоги від БФ або ГОНе оподатковується
пп. 165.1.4. п. 165.1 статті 165 ПКУ
пп. 170.7.1 п. 170.7 статті 170 ПКУ
Не оподатковується
пп. 165.1.4. п. 165.1 статті 165 ПКУ

*Закон-1 – Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI.
*Закон-2 – Закон України «Про громадські об'єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI.

Чому важливо не помилитись при виборі форми організації?
До нас вже звертались клієнти, які зареєстрували БФ, а потім зрозуміли, що він не може виконувати всіх завдань, які на нього покладаються. Створюючи соціальну ініціативу, необхідно врахувати всі завдання, які вона має виконувати і при виборі юридичної форми організації відштовхуватись саме від запланованого функціоналу.

Чим Бахмач та Партнери можуть бути корисними?

  • Ми допомагаємо обрати та побудувати благодійну або громадську організацію в залежності від того, як ви бачите діяльність вашої організації;
  • Розробимо внутрішні документи (програми, положення), враховуючи всі нюанси законодавства;
  • Розробимо набір договорів та іншої юридичної документації для юридично правильного оформлення відносин з партнерами;
  • Проконсультуємо з питань оподаткування благодійних чи громадських організацій.

 

 

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

© Бахмач та партнери, 2018