Зв'язатися з нами:

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

Ефективні засоби захисту від недобросовісної конкуренції

  Публікації

Заради впливу на споживача та мотивування його придбати певну продукцію чи послугу окремі підприємці готові використовувати не лише засоби традиційної реклами, а й організовувати цілі компанії, спрямовані на дескридетацію конкурентів. Звертаємо увагу на практику Адвокатського об’єднання «Бахмач та партнери» по таких категоріях справ.

Жорстка конкуренція є однією з основних характеристик стану розвитку сучасних національних ринків. Особливо яскраво ми можемо побачити прояви жорсткої конкуренції на товарних ринках та ринках послуг.

При цьому конкурентна боротьба досить часто ведеться з використанням заборонених прийомів.

Заради впливу на споживача та мотивування його придбати певну продукцію чи послугу окремі підприємці готові використовувати не лише засоби традиційної реклами, а й організовувати цілі компанії, спрямовані на дескридетацію конкурентів.

Досить часто намагання збільшити свою частку на ринку відбувається за допомогою агресивних дій, які балансують на межі законності.

Одним з таких прийомів впливу на конкурента є вимоги заборони виробництва та реалізації певної продукції.

Підставою для таких вимог може бути наявність у заявника зареєстрованих прав промислової власності, найчастіше це промислові зразки чи товарні знаки.

Дійсно, закони «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надають право власнику забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований промисловий зразок або знак.

Але досить часто трапляються такі випадки, коли сам патент на промисловий зразок, чи свідоцтво про реєстрацію товарного знаку є сумнівними документами, оскільки отримані з порушенням вимог законодавства та саме з метою тиску на конкурентів.

Такі випадки трапляються останнім часом все частіше.

Причиною такого явища є досить формальні процедури реєстрації прав промислової власності на промислові зразки та товарні знаки, а також незначний рівень державного контролю в цій сфері.

В результаті заявник може отримати свідоцтво України на знак для товарів і послуг у вигляді зображення товару та намагатися заборонити іншим виробникам виробляти та реалізовувати товари, зображені на його товарному знаку.

Або заявник-агресор отримує патент України на промисловий зразок на виріб, який роками виробляється конкурентами, та знов таки вимагає від таких конкурентів припинити виробництво такого виробу.

В першому випадку грубим порушенням є те, що відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, упаковку, вивіску, етикетку, тощо. Але ж не виробництво товару, схожого на зображення предмета, відтвореного у якості товарного знака.

Тобто, не можна заборонити вирощувати яблука певного сорту, якщо товарним знаком є зображення такого яблука.

В другому випадку, свідомим порушенням є вимога до конкурента припинити виробництво та реалізацію продукції незважаючи на чітко встановлене в частині першій статті 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» право попереднього користування, тобто право особи, яка до дати подання заявки на отримання патенту конкурентом-агресором, або, якщо було заявлено пріоритет заявки, до дати її пріоритету, в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, на безоплатне продовження цього використання.

Виробники, які страждають від таких агресивних дій, мають реагувати швидко та ефективно.

Адже, чинне законодавство надає можливість застосування досить серйозних інструментів впливу на конкурента, чим може скористатися конкурент-агресор.

Наприклад, статтею 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Санкція цієї статті поряд зі штрафом передбачає конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Ця категорія справ підвідомча судам, а складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення мають право уповноважені на те посадові особи Національної поліції.

В умовах країни з «неподоланою» корупцією, якою безперечно є Україна, застосування вказаних інструментів може призвести до фактичного блокування діяльності сумлінних виробників здавалося б повністю законними методами, та завдання ним значних збитків.

Але активна захисна позиція та вживання всього спектру заходів боротьби з недобросовісним конкурентом може не тільки зупинити агресію, але й надовго відбити бажання у конкурента-агресора від недобросовісних антиконкурентних дій.

Так, досить дієвим та ефективним способом захисту є по-перше судове оскарження незаконно отриманих конкурентом-агресором охоронних документів – патентів або свідоцтв на об’єкти промислової власності, а по-друге звернення за захистом до Антимонопольного комітету України.

Стосовно Антимонопольного комітету України особливу увагу треба звернути на наявність у останнього повноважень щодо притягнення до матеріальної відповідальності недобросовісних конкурентів за, фактично, будь-які порушення конкурентного законодавства.

Така можливість передбачена Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», стаття 1 якого визначає, що: «недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності».

Звертаємо увагу на практику Адвокатського об’єднання «Бахмач та партнери» по таких категоріях справ.

Судові рішення можна знайти за посиланнями:

www.reyestr.court.gov.ua/Review/69225750

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70096824

 

 

Back

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

© Бахмач та партнери, 2018