Зв'язатися з нами:

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

Конкурентне право

Зважаючи на процеси глобалізації, поступового спрощення умов міжнародної торгівлі, національні ринки стають більш прозорими та відкритими для доступу транснаціональних корпорацій, експортерів з різних країн.

Питання конкурентної боротьби набуває нових аспектів. Конкуренція виробників вже давно не обмежується конкуренцією якості товарів які виробляються.

Конкуренте право це загальний термін який включає правове регулювання різних сфер господарської діяльності в аспекті конкуренції між суб’єктами.

Конкурентне право складається з норм права, що захищають економічну конкуренцію, регулюють діяльність монопольних утворень, обмежують зловживання монопольним становищем.

Правова допомога в конкурентній сфері включає комплексний захист від недобросовісної конкуренції, комплексні рішення в антимонопольній сфері.

Потужним інструментом захисту від недобросовісної конкуренції є звернення до Антимонопольного комітету України та юридичне супроводження розслідувань.

Національне законодавство про захист економічної конкуренції наділило Антимонопольний комітет України значним обсягом повноважень щодо зупинення антиконкурентних дій на внутрішньому ринку.

Зловживання монопольним становищем на ринку є також досить поширеною категорією правопорушень запобігти яким можливо лише ефективними засобами правового захисту.

Адвокатське об’єднання «Бахмач та партнери» надає комплексну правову допомогу клієнтам в напрямку як захисту від недобросовісної конкуренції, так і від зловживання монопольним становищем конкурентами.

Наше Адвокатське об’єднання також захищає клієнтів від неправомірних претензій конкурентів щодо використання об’єктів інтелектуальної власності з одного боку, та допомагає ефективно припинити протиправне використання об’єктів інтелектуальної власності третіми особами.

Якщо твій конкурент, наприклад, монополізує ринок, має зареєстровані свідоцтва, патенти на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісно конкурує на ринку намагаючись заборонити дилерам та торгівельним мережам продавати товар свого конкурента, то нічого не залишається як протидіяти таким агресивним діям.

Зараз дуже активно точиться конкурентна боротьба з використанням інструментів впливу, які з’являються за наявності зареєстрованих об’єктів інтелектуальної власності.  

На перший погляд, створення, розпорядження, користування результатами інтелектуальної діяльності може не викликати будь-яких ускладнень. Однак, слід враховувати, що в даному випадку застосовуються спеціальні норми права, які регулюють цю сферу.

Невірне тлумачення і застосування норм права у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності може призвести до негативних правових наслідків. Наприклад, відсутність обов'язкової реєстрації об'єктів інтелектуальної власності може спричинити неможливість їх правового захисту.

Законодавство України надає правову охорону результатам інтелектуальної діяльності. Для деяких об'єктів правова охорона надається з моменту їх створення. Разом з тим, частина об'єктів підлягає захисту лише з моменту обов'язкової державної реєстрації, без якої захист прав на такий об'єкт неможлива. Крім того, державна реєстрація також є обов'язковою в разі розпорядження і користування такими об'єктами.

Непоодинокі випадки незаконного копіювання продукції конкурентів. Наше об’єднання має досвід вирішення й таких складних кейсів.

Фахівці Адвокатського об’єднання «Бахмач та партнери» добре обізнані та мають значний досвід у сфері захисту клієнтів від недобросовісних конкурентів, тому зможуть вирішити завдання будь-якої складності.

За цими посиланнями ви можете ознайомитись з деякими справами, які в судовому порядку супроводжувались адвокатами та юристами нашого об’єднання:

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

© Бахмач та партнери, 2018