Зв'язатися з нами:

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

Незабаром набуде чинності Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

  Новини законодавства

06.02.2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Новина щодо прийняття цього Закону привернула значну увагу, адже більшість господарських товариств в Україні існує саме в формі товариств з обмеженою відповідальністю, а до цього моменту, питання створення, діяльності та ліквідації таких суб’єктів господарювання досить рамочно регулювали Цивільний та Господарський кодекси України, Закон України «Про господарські товариства».

Закон України  «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» набуде чинності 17 червня 2018 року, а частина 2 статті 23 ЗУ «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» - 17 березня 2019 року.

У зв’язку із прийняттям нового Закону, в регулюванні діяльності товариств з обмеженою відповідальністю настали суттєві зміни, зокрема:

 1. Закон передбачає скасування ліміту учасників в Товаристві (зараз – не більше 100 осіб).
 2. Запроваджуються корпоративні договори. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.
 3. Важливою новелою Закону є виключення інформації про розмір статутного капіталу та переліку учасників Товариства з переліку відомостей, що підлягають обов‘язковому закріпленню в статуті. Перша редакція статуту повинна бути підписана всіма учасниками товариства в нотаріальній формі. Подальші редакції статуту може підписувати одна, уповноважена всіма учасниками товариства, особа.
 4. Тепер при створенні нового Товариства учасники будуть зобов’язані сформувати статутний капітал товариства у повному обсязі протягом 6 місяців з дати державної реєстрації, якщо інше не встановлено статутом (сьогодні цей строк – 1 рік).
 5. Посилюється відповідальність за прострочення внесення вкладу з моменту реєстрації товариства, аж до виключення учасника товариства, який має заборгованість.
 6. Закон передбачає можливість збільшення статутного капіталу Товариства не лише за рахунок додаткових внесків учасників (як зараз), але й за рахунок нерозподіленого прибутку. Закон також встановлює строки для внесення учасниками свого додаткового вкладу – 1 рік для учасників та 6 місяців для третіх осіб (раніше, строки повинні були визначатись у рішенні зборів).
 7. Крім того Законом суттєво змінена процедура зменшення статутного капіталу. Закон встановлює строк 30 днів, протягом якого до Товариства можуть звернутись кредитори, яких було повідомлено про зменшення капіталу.
 8. Закон передбачає і особливості виходу учасника з ТОВ, зокрема  учасник, частка якого в капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників, в той час як учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства не перевищує 50 відсотків, може у будь-який час вийти з товариства без згоди учасників.
 9. Запроваджується механізм заочного голосування. Крім того, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Закон закріплює особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника.
 10. Новим законом встановлюються правила про значні правочини і правочини щодо яких є заінтересованість.
 11. Закріплено обов’язковий перелік документів, які товариство зобов’язано зберігати.

Звичайно, це тільки основні нововведення, на які ми звернули увагу. Загалом Закон передбачає вагомий пласт змін, які стосуються діяльності ТОВ.

+38 099 223 73 92

+38 044 490 38 55

office@bakhmachandpartners.com

© Бахмач та партнери, 2018