Стягнення дебіторської заборгованості, в тому числі вирішення питань повернення вкладів з ліквідованих банків

  Публікації

Володіючи достатнім і успішним досвідом роботи по поверненню дебіторської заборгованості ми пропонуємо комплексний підхід до вирішення поставлених завдань, в тому числі щодо повернення вкладів з банків, що знаходяться в ліквідації.

Наявність боргових зобов'язань (дебіторської заборгованості) характерно практично для будь-якої юридичної особи. Це нормальне для ділової активності явище, як правило, не створює ні проблем, ні складнощів з погашенням зобов'язань.

Однак, в ситуаціях, коли боргові зобов'язання починають рости і боржник не виконує їх в повному обсязі або порушує терміни погашення, кредитор має право вимагати повного, безумовного, а іноді і дострокового погашення заборгованості.

Найбільшу складність при поверненні заборгованості представляють випадки так званої проблемної заборгованості. Такі ситуації різноманітні, зустрічаються постійно і в основному характеризуються істотними (більше 90 днів) термінами порушення зобов'язання по погашенню заборгованості.

Проблемні зобов'язання часто супроводжуються протидією боржників в спробах уникнути стягнення заборгованості. Такими діями можуть бути:

 • використання альтернативних варіантів ліквідації (припинення) діяльності;
 • підробка документів;
 • різноманітні способи приховування активів боржника;
 • продажу (переуступки) часток (акцій) з метою передачі прав, а разом з ними і зобов'язань колишніх власників, при чому часто на підставних осіб;
 • знаходження банку в стані ліквідації.

Процес стягнення заборгованості являє собою кілька послідовних етапів. На досудовій стадії вирішення спору по поверненню заборгованості можливий варіант розстрочки боргу або реструктуризації заборгованості, що дозволяє сторонам прийти до взаємовигідної угоди.

У разі неможливості досудового стягнення заборгованості та невиконання боржником прийнятих на себе зобов'язань, кредитор переходить до наступної фази стягнення заборгованості, а саме до виставлення досудової претензії боржнику. Претензія із зазначенням точного терміну добровільного повернення заборгованості надсилається рекомендованим листом за адресою боржника. При непогашений обумовленої суми в зазначений термін, або неповному її погашенні наступним кроком в процесі стягнення дебіторської заборгованості стає пред'явлення позовної заяви до суду. Складання даного документа вимагає надзвичайно уважного підходу. З усіх питань стягнення заборгованості переважно звертатися до фахівців, які добре знають всі особливості законодавства з питань стягнення боргів.

Фахівці об'єднання кваліфіковано підготують всі необхідні документи для звернення до суду з позовом про стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, розрахують розмір державного мита за розгляд справи в суді, а так само суму боргу з відсотками і штрафними санкціями.

Володіючи достатнім і успішним досвідом роботи по поверненню дебіторської заборгованості ми пропонуємо комплексний підхід до вирішення поставлених завдань. Ми забезпечуємо повний юридичний супровід процедури стягнення дебіторської заборгованості юридичних осіб, в яку включені:

 • правовий аналіз документів і обставин справи;
 • досудове врегулювання спору по заборгованості;
 • претензійний порядок, включаючи роботу з правоохоронними органами;
 • подача позовної заяви до суду, господарського суду;
 • захист прав довірителя, на всіх стадіях судового процесу включаючи суди касаційної і апеляційної інстанції;
 • ініціювання порушення виконавчого провадження для забезпечення примусового виконання рішення суду.

Кожна справа по стягненню заборгованості починається з ретельного аналізу ситуації і планування дій. Ми дотримуємося індивідуального підходу, а для найбільш дієвого виконання завдання використовуємо всі можливі ресурси і комбінацію стандартних і нестандартних дій. При цьому можемо вас запевнити, що зовсім безнадійних боргів не існує. Навіть якщо боржник і (або) його активи «випарувалися», дані процеси не можуть пройти безслідно. Наші фахівці знають, як і яким чином забезпечити ефективне повернення коштів з найменшими витратами для нашого клієнта.

Ефективне повернення дебіторської заборгованості юридичних осіб, крім використання загальних методів стягнення, можливе за допомогою наступних дій (всіх, визначеної сукупності або деяких з них):

 • оспорювання угод і операцій, проведених боржником;
 • ініціювання банкрутства боржника, що дозволяє отримати доступ до його документації, контроль над операціями і угодами, а також перевірити чистоту угод і операцій;
 • привернення уваги до діяльності компанії-боржника контрольно-наглядових органів, ініціація перевірок і притягнення до відповідальності;
 • інформаційна робота зі ЗМІ;
 • залучення пов'язаних із боржником осіб до субсидіарної відповідальності за боргами компанії (або до кримінальної відповідальності), і відповідно, робота вже в даному напрямку по стягненню заборгованості за рахунок зазначених осіб та їх майна.

Окрема галузь стягнення заборгованості – заборгованість банків, що зняходяться в стані ліквідації. З метою управління такими банками створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд є державною, спеціалізованого установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Банки, як правило, є постійними учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Основною метою діяльності Фонду є захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників банків. З 1 січня 2017 року гарантії Фонду гарантування поширюються на фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців. Станом на сьогоднішній день розмір гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами включаючи відсотки становить – 200 000,00 грн.

Згідно законодавства вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.

Проте як правило, Фонд не дотримується законодавства і не керується інтересами вкладників під час вирішення питання повернення заборгованості ліквідованих банків.

Об'єднання напрацювало ряд тактик, які дозволяють примусити Фонд відшкодовувати грошові кошти владникам ліквідованих банків.

Загальна сума коштів, присуджених вкладникам ліквідованих банків коштів за допомогою об'єднання, перевищує 36 мільйонів гривень.

Докладніше див. за посиланнями:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38442346

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52078360

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66706724

Back

© Бахмач та партнери, 2018