Оскарження рішень ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної

  Публікації

Наразі гостро постає проблема швидкого вирішення проблеми відмови з боку контролюючих органів в реєстрації податкових накладних (надалі — ПН). Дедалі частіше платники податку отримують рішення комісії ДФС України про відмову у реєстрації ПН, що тягнуть за собою несприятливі наслідки як для самих платників ПДВ, так і для їх контрагентів.

Адвокати АО “БАХМАЧ ТА ПАРТНЕРИ” надають ефективну правову допомогу клієнтам в процедурі адміністративного оскарження рішень про відмову в реєстрації ПН, що надає можливість зареєструвати податкові накладні клієнта поза судовим порядком.

Податковим законодавством передбачено оскарження рішень комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної в адміністративному та судовому порядку.

З огляду на практику, що склалась у цій сфері, не слід одразу звертатись до суду, адже адміністративний порядок оскарження таких рішень також є досить дієвим механізмом для реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Податковим кодексом України визначено, що скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (пункт 56.23 статті 56 Податкового кодексу України).

Враховуючи положення податкового законодавства слід закцентувати увагу на наступних правилах подання скарги:

  • Скарга подається виключно до Державної фіскальної служби України протягом 10 календарних днів після отримання рішення про відмову у реєстрації ПН у письмовій формі безпосередньо платником ПДВ (або через уповноваженого представника) чи надсилається поштою.
  • Датою подання платником податку скарги є:
    • у разі подання скарги безпосередньо до ДФС - дата фактичного надходження скарги до ДФС (дата проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС);
    • у разі надсилання скарги поштовим відправленням - дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податку поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
  • Скарга повинна містити всі реквізити, зазначені в пункті 9 Порядку № 485.

Разом з цим, радимо подавати до скарги пояснення і належним чином засвідчені копії всіх документів, які підтверджують інформацію, зазначену в заблокованих ПН, серед яких можуть бути: договори, листування з контрагентами, первинні документи, довіреності, документи, що підтверджують відповідність продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності) і наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

За результатами розгляду скарги, комісія ДФС України з розгляду скарг приймає Рішення яким або задовольняє скаргу та скасовує оскаржуване рішення, або залишає скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення без змін. Якщо вмотивоване рішення, за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної в ЄРПН не надсилається платнику податків протягом 10-ти денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації податкової накладної у ЄРПН.

У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з прийнятим Рішенням комісії ДФС України з питань розгляду скарг, ви зможете оскаржити його в судовому порядку у відповідності до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Back

© Бахмач та партнери, 2018